Boligsalgforsikring

Utbygger har gjennom Protector forsikring allerede tegnet og betalt boligsalgforsikring for deg som kjøper bolig i Q42.
Forsikringen gir deg som kjøper rett til økonomisk kompensasjon hvis det tar tid å få solgt din egen bolig.
Forsikring dekker kostnader på din nye bolig inntil den gamle er solgt.

  • Utbetalingen starter 3 måneder etter at din egen bolig er annonsert for salg, samt at du har overtatt din nye bolig.
  • Månedlige utbetalinger i inntil 12 måneder, med maksimalt kr 12.500 pr mnd. Kr 150.000 totalt.
  • Verdivurderingen skal foretas av eiendomsmegler som formidler forsikringen og som nevnt i forsikringsbeviset.
  • Ingen egenandel.
  • Forsikringen gjelder til budaksept på boligen du skal selge. Bud innenfor 95 % av meglers verdivurdering på din bolig må aksepteres, hvis ikke bortfaller forsikringen.

Fullstendige vilkår fås ved kontraktsinngåelse. Alle som kjøper en leilighet i Q42 får boligsalgforsikring på din eksisterende bolig. Dette er gode nyheter for deg som vurderer å kjøpe leilighet i det nye Q42.

Les mer om leilighetene i Q42

Meny

Lyst å dra på konsert? Trenger du lokaler? Hva med mat & drikke? Overnatting?